Хидроизолации

Хидроизолациите са удачно решение за завършек на сгради с плоски покриви и правилни геометрични форми. За правилното им функциониране са нужни освежаване, поддържка и ремонт.

Качественото поставяне на хидроизолацията е от изключително важно значение, както и правилният избор на вида на използваните материали. Различни покрития за хидроизолиране на плоски покриви имат специфични експлоатационни характеристики и дълготрайност.

За качественото решаване на проблеми, свързани с напуквания, разкъсвания отлепване на съществуващи покрития, подкожушване и др. ние използваме различни по вид материали и разнообразни възможности за ремонт и саниране.