Дейности
ПЛОСКИ ПОКРИВИ

Наклонът на плоските покриви е по-малък от 5°, при минимален 2 % по цялата повърхност на покрива и 1 % към полите…

ОЩЕ
СКАТНИ ПОКРИВИ

При строеж на сгради най-често се проектират скатни покриви с наклон, по-голям от 10°. Този тип конструкции са предпочитани…

ОЩЕ
БЕЗШЕВНИ УЛУЦИ ОТ МЕТАЛ

Американските безшевни улуци от метал притежават редица предимства, които ги правят предпочитани за използване…

ОЩЕ
СТРОИТЕЛНО ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО

Строителното тенекеджийство включва комини, калкани, улами, капандури и др. Тези от тях, които нямат…

ОЩЕ
ПОКРИВНИ ПРОЗОРЦИ ``ВЕЛУКС``

Покривните прозорци дават възможност да се превърне неизползваемото, тъмно подпокривно пространство…

ОЩЕ
ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Хидроизолациите са удачно решение за завършек на сгради с плоски покриви и правилни геометрични форми…

ОЩЕ