Скатни покриви

При строеж на сгради най-често се проектират скатни покриви с наклон, по-голям от 10°. Този тип конструкции са предпочитани защото са стръмни, защото по-големият наклон не позволява събирането на водна маса, а това води до по голяма издръжливост при дъждове и снеговалежи. Съществуват няколко вида конструкции на скатни покриви, а именно: едноскатни, двускатни и многоскатни. Материалите, които използваме за изграждане на носеща конструкция са: стомана, стоманобетон и дърво, а горното покритие е от керемиди.