Плоски покриви

Наклонът на плоските покриви е по-малък от 5°, при минимален 2 % по цялата повърхност на покрива и 1 % към полите. Целта е да се предотврати преминаването на вода и влага през покривната конструкция.

При проектиране на плоски покриви Катепал Хидроизолации ЕООД дава гаранция за устойчивост на механични и динамични натоварвания. Ние спазваме напълно изискванията за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, а именно да са устойчиви на корозия, химични и биологични вещества, електромагнитна радиация и атмосферни условия.